Cyber Rangers
subscribe

blog

News from the world of cyber security

We share our know-how. We advise which cyber security topics need to be addressed and how to proceed. And in the hacking stories section we bring real stories of attacks on Czech companies.


Trénink Financujte kybernetickou bezpečnost efektivně - na základě spočítaných rizik

Kvantitativní analýza kybernetických rizik není jen o nástrojích a algoritmech, ale hlavně o porozumění a správném výkladu dat. Měřitelné údaje jsou klíčové pro efektivní kybernetickou bezpečnost, avšak jejich interpretace a aplikace vyžadují nejen technickou zdatnost, ale také vhled a strategické uvažování.