Cyber Rangers

Přístup & hodnoty

Měníme způsob uvažování firem o bezpečnosti

Kybernetickou bezpečnost nezařídí jen správné nastavení IT systémů. Ukazujeme hackerské postupy, pojmenováváme konkrétní slabiny, nabízíme řešení. Naší ambicí je zvyšovat odolnost tím, že napříč firmou změníme přístup lidí k bezpečnosti.

Za roky působení v IT odděleních různých firem jsme pochopili, v čem má interní řešení bezpečnosti své limity. Cyber Rangers jsme založili, abychom je pomohli překonávat.

Jan Marek

Spoluzakladatel & Red Teamer

Za roky působení v IT odděleních různých firem jsme pochopili, v čem má interní řešení bezpečnosti své limity. Cyber Rangers jsme založili, abychom je pomohli překonávat. A to skrze zabezpečení našich klientů, testování jejich připravenosti na kybernetický útok či skrze naše unikátní tréninky.

Daniel Hejda

Spoluzakladatel & Red Teamer

Cyber Rangers vzniklo, protože naše názory se od ostatních různí a protože jsme chtěli dát možnost zákazníkům předejít problémům, které přichází s nedůsledným zabezpečením a nekompetentním přístupem. Jako Cyber Rangers můžeme stát vždy na straně zákazníka bez vazby na dodavatele a výrobce řešení a vždy jednat ve prospěch a v zájmech našich klientů. Jen tak dokážeme udržet kvalitu našich profesionálních služeb.

/01 přístup

/0 1

Cyber security testujeme jako hackeři, ne jako úředníci

Zabýváme se ofenzivní bezpečností: nestavíme obranu, ale prověříme vás útokem. Při testování volíme stejné postupy jako hackeři, abychom vás dokázali připravit na reálné hrozby. 

/0 2

Udržujeme vazby s hackerskou komunitou

Sledujeme hackerské komunity, udržujeme si přehled o fungování jejich prostředí. A samozřejmě mapujeme jejich nové strategie a využíváme je při testování odolnosti. 

/0 3

Chceme být užiteční. Pro malé i velké firmy

Pro každého klienta sestavujeme individuální nabídku. Nezáleží na tom, zda jste malá firma nebo nadnárodní korporace ani na tom, kolik jste do bezpečnosti už nainvestovali. Důležitý je váš zájem se zlepšovat.

/0 4

Malý tým s nejvyšší kvalifikací

I obří firmu dokáže položit jeden hacker, proto nepotřebujeme desítky zaměstnanců. Záměrně si držíme malý tým. Abychom mohli garantovat 100% důvěryhodnost, máme v něm jen lidi, za které dáme ruku do ohně. V menším počtu si také snáz předáváme know-how o nových hackerských praktikách. 


Budujeme komunitu

Spojujeme etické hackery, lidi z cyber security, manažery IT i osvícené podnikatele. Vyměňujeme si zkušenosti, předáváme informace, vzděláváme se. Společně bojujeme za bezpečnější kyberprostor. Vše v rámci komunity Cyber Intelligence Club.

Podcast

V pravidelných podcastech se s členy týmu Cyber Rangers a přizvanými hosty bavíme z různých perspektiv o aktuálních hrozbách a útocích.

Konference CYB3R Days

Zkušenosti z praxe, ukázky útoků, osvědčené postupy. Každoroční konference pro všechny, kdo se cyber security aktivně zabývají.

Blog

Dělíme se o naše know-how. Radíme která témata z cyber securty je nutné řešit a jak postupovat. A v sekci hacking stories přinášíme reálné příběhy útoků na české firmy.


Stavíme na vzájemné důvěře

02/ hodnoty

Neupřednostňujeme žádného dodavatele

Bezpečnostní řešení posuzujeme nestranně s vědomím jejich předností i slabin. Doporučujeme a navrhujeme řešení, ne dodavatele.

Zachování mlčenlivosti vždy stvrzujeme smlouvou

Interní informace se nikdy nedostanou mimo předem vymezený okruh lidí. Každá naše spolupráce začíná podpisem dohody o mlčenlivosti.

Hledáme cesty ke zlepšení, ne viníky

Když objevíme chybu, neřešíme, kdo ji udělal, ale proč k ní došlo a jak se jí do budoucna vyvarovat.