12 Ročně zabezpečených společností
436 Namátkově provedených pasivních kontrol
6 Počet členů v komunitě Cyber Rangers

Kdo je Cyber Rangers?

Cyber Rangers je komunitou profesionálů s mnohaletými zkušenostmi, kteří poskytují špičové služby v oblastech Kybernetické bezpečnosti, Informační bezpečnosti, Procestní a Právní ochrany.

Zaměřujeme se zejména na identifikace těch nejslabších míst v organizacích, které jsou často zneužívány útočníky (hackery), ať už za účelem obohacení jich samých, či za účelem poškození (ztráty) reputace napadené společnosti.

Cyber Rangers najdou slabá místa každé společnosti a navrhnou přiměřená (peníze/čas/efektivita/udržitelnost) opatření s ohledem na kontext vaší společnosti.

professional security services
Proč Cyber Rangers

PROFESIONALITA

Cyber Rangers je složena z předních Českých a Slovenských odborníků, kteří poskytují obdobné služby pro nadnárodní společnosti. Člen komunity musí prokázat své odborné znalosti a do komunity je přijat pouze na základě vlastních výsledků, či na doporučení jiného člena komunity. Dbáme na to, aby každý člen komunity byl profesionálem v oboru a vždy doplňoval kompetence Cyber Rangers. Každý člen komunity je schopen nabídnout profesionální služby na maximální možné úrovni.

DISKRÉTNOST

Při posuzování bezpečnosti společností dbáme na diskrétnost všech zjištění, řídíme se vnitřními i veřejnými kodexy chování a respektujeme soukromí zákazníka, jeho systémů a bezpečnotních nálezů, které by mohli jeho společnost jakkoliv poškodit. Cyber Rangers chrání informace vždy v zájmu společnosti, pro kterou je testování prováděno.

JISTOTA

Naše vztahy se společnostmi jsou založeny vždy na důvěře a proto ctíme veškeré dohody. Nikdy však neprovádíme žádné činnosti bez písemného souhlasu majitele společnosti. Se společnostmi udržujeme dlouhodobý vztah, který nám společně pomáhá k lepším výsledkům prováděných testů. Vztahy důvěry budujeme zejména komunikací a nasloucháním potřeb společností.

EFEKTIVITA

Snažíme se vždy porozumět potřebě společnosti a protnout potřebu s našimi doporučeními v kontextu investice, kterou společnost hodlá vynaložit do odhalení slabých míst v svých prostředí. Zaměřujeme se ne návrhy efektivních opatření, která pomohou ke snížení pravděpodobnosti, či dopadu útoku a vždy se snažíme býti nestrannými v našich doporučeních.

Kontaktujte tým

CYBER RANGERS

Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem si vědom způsobu zpracování mých osobních údajů.

NABÍZÍME VÁM
Pouze profesionální služby v oblasti bezpečnosti
01.
Ethical hacking & Hunting
Poskytujeme služby v oblasti Etického hackingu a penetračního testování, včetně možnosti využití forenzního vyšetřování v případě narušení bezpečnosti. Náš tým se skládá z certifikovaných hackerů a forenzních vyšetřovatelů se znalostí práva a oblastí související se zajištěním státními orgány přípustných důkazů.
Auditing
02.
Provádíme bezpečnotní audity a testování společnosti s ohledem na fyzickou, logickou a procesní bezpečnost. Pomáháme zákazníkům s přípravou a získáním ISO 27000, GDPR nebo s přípravou na podmínky Zákona o kybernetické bezpečnosti. Primárně však provádíme testování zranitelností a penetrační testování společností formou invazivních a neinvazivních metod.
.03
Hardening
Poskytujeme služby zabezpeční prostředí formou prevence, tedy nastavením maximálního a efektivního zabezpečení IT systémů, procesů a služeb. Aplikujeme do praxe námi ověřené postupy pro zabezpečení prostředí a to vždy v kontextu organizace a s přihlédnutím k použitelnosti IT systémů.
Advisory
.04
Nabízíme poradenství v oblastech právní ochrany a zajišťujeme pro společnosti procesní audity typu SOC Type 1, či upravujeme nebo zavádíme procesy ITIL do praxe a to vždy na základě námi ověřených zkušeností. Dále poskytujeme služby v oblastech Due Diligence a Due Care v kontextu bezpečnosti akvírovaných nebo fůzovaných společností.
Nebuďte ti, kteří nechávají svá prostředí otevřena útočníkům
CYBER RANGERS