12 Počet společností, kterým jsme pomohli
436 Namátkově provedených pasivních kontrol
6 Počet členů v komunitě Cyber Rangers

Mise Cyber Rangers Elite Community

Misí Cyber Rangers je budování bezpečnostního povědomí mezi společnostmi i jednotlivci. Učíme, přednášíme, píšeme, školíme, vyvíjíme, testujeme a trénujeme každého, kdo má zájem naučit se novým taktikám, technikám a procedůrám (TTP’s). Každý (společnosti i jednotlivci), kdo se chce v oblasti bezpečnosti posunout musí změnit nejprve svůj “mindset” a následně aplikovat vše do praxe.

Členové Cyber Rangers pracují na významných projektech po celém světe, a to zejména v oblasti bezpečnosti, architektury, etického hackingu, práva, procesů, či privacy, ale naše propojení v rámci komunity z nás utváří unikátní ekosystém, který je schopen pomoci v nelehkých situacích.

Spojte se s námi. Budeme sdílet stejné cíle a hodnoty.
Jaké jsou ty naše?

PROFESIONALITA

Cyber Rangers Elite Community je složena z předních Českých a Slovenských odborníků, kteří pracují primárně pro nadnárodní společnosti. Členové komunity musí prokázat své odborné znalosti a do komunity jsou přijati pouze na základě vlastních výsledků, či na doporučení jiného člena komunity. Dbáme na to, aby každý člen komunity byl profesionálem v oboru a vždy doplňoval kompetence Cyber Rangers.

DISKRÉTNOST

Při posuzování bezpečnosti subjektů dbáme na diskrétnost všech zjištění. Řídíme se vnitřními i veřejnými kodexy chování a respektujeme soukromí společností i jednotlivců, jejich systémů a bezpečnotních nálezů, které by mohli subjekt jakkoliv poškodit. Členové Cyber Rangers Elite Community chrání informace vždy v zájmu subjektů. Pokud identifikujeme slabiny, pak je okamžitě oznamujeme dotčeným subjektům.

JISTOTA

Naše vztahy se společnostmi jsou založeny vždy na důvěře a proto ctíme veškeré dohody, které uzavřeme. Nikdy však neprovádíme žádné činnosti bez písemného souhlasu majitelů společností. Se společnostmi udržujeme dlouhodobý vztah, který nám společně pomáhá k lepším výsledkům a díky tomu jsme schopni společně a stabilně růst. Vztahy důvěry budujeme zejména komunikací a nasloucháním potřeb.

EFEKTIVITA

Dbáme na porozumění potřebě a její protnutí s našimi doporučeními v kontextu investic, kterou hodláte vynaložit do odhalení slabých míst nebo do budování bezpečnějšího prostředí. Testujeme a pomáháme prioritizovat “Quick wins” a dosahovat na “Low-hanging fruit”.

NEZÁVISLOST

Naše pohledy na problematiku nejsou vyhraněné. Členové komunity jsou technologicky rozkročeni napříč širokým spektrem technologií, procesů a problematik. Dokážeme vždy najít to nejlepší řešení, které i sami před sebou dokážeme obhájit. Často pořádáme veřejné diskuze, kde se vzájemně vyzýváme a problematiku diskutujeme. Každá společnost má jiné potřeby je důležité nebýt orientován jen na jedinou oblast, výrobce, či procesy.

Zeptejte se

CYBER RANGERS ELITE COMMUNITY

  Odesláním formuláře potvrzuji, že jsem si vědom způsobu zpracování mých osobních údajů.

  ZEPTEJTE SE NÁS
  Čím se v rámci komunity zabýváme
  01.
  Publikujeme & Přednášíme
  Členové komunity pravidelně publikují články do odborných časopisů a blogů, poskytují informace a rady veřejnosti, ale také společnostem. V rámci publikační činnosti pořádáme table top security aktivity nebo pořádáme meetupy, konference a webináře. Členy komunity můžete potkat jak na konferencích, tak v médiích.
  Testujeme & Zkoumáme
  02.
  Provádíme pravidelné přezkoumávání dostupných nástrojů, služeb a postupů. Testujeme a školíme v rámci praktických i teoretických aktivit a pořádáme různé bezpečnostní aktivity, kde pomáháme uživatelům porozumět bezpečnosti v informačních technologiích. Pomáháme koordinovat bezpečnostní týmy a demonstrujeme naše zjištění z různých okruhů testování. Zabýváme se pasivním skenováním podle metodologie OSINT.
  .03
  Vyšetřujeme & Řídíme
  Hledáme různé havěti a zkoumáme techniky, taktiky a procedury útoků. Tyto aktivity demonstrujeme, replikujeme a zveřejňujeme v rámci našich odborných aktivit. Identifikujeme způsoby infiltrace a trénujeme systémy k lepším detekčním výsledkům. Členové komunity pomáhají s řízením týmů při vyšetřování a působí v pozici nezávislé strany při posuzování technologických, fyzických a dalších dopadů.
  Vyvíjíme & Demonstrujeme
  .04
  Stavíme vlastní open source, ale i komerční nástroje pro hacking, infiltrace a sociální inženýrství. Stavíme vlastní taktiky pro Advanced Persistent Threat útoky a učíme se od jiných. Tyto taktity a techniky demonstrujeme v rámci publikačních činností. Zabýváme se hledáním řešení a automatizací rutinních činností, které přetváříme do open source nástrojů jak pro platformy Windows, tak Linux.
  "...posun v bezpečnosti musí začít u vás, dnes už nestačí jen chtít..."
  CYBER RANGERS ELITE COMMUNITY