Jan Marek

JAN MAREK (KPCS CZ, CYBER RANGERS, GOPAS)

Jan je konzultantem a architektem s více než deseti lety praxe. Jeho profesní náplní je také lektorská činnost a pravidelné přednášení na předních lokálních i mezinárodních konferencích. Jan se primárně zabývá produkty a službami v oblasti kybernetické bezpečnosti, privátního cloudu a infrastrukturních služeb a to především bezpečností Windows kernelu, Microsoft Hyper-V, Active Directory a počítačové forenziky. Všechny jeho znalosti jsou kromě praxe podloženy také certifikacemi jako například CHFI, MCSE, MC, MCSA, MCSD, MCT a CEI. Za jeho komunitní aktivity byl oceněn titulem Microsoft Community Contributor a Microsoft Most Valuable Professional. Janův pracovní den je naplněn penetračním testováním, forenzikou, red teamingem, konzultacemi, školením a architekturou a vývojem služby ATOM.

Přednášky a workshopy

Establish foothold s Janem Markem, certifikovaným bezpečnostním specialistou.

Metody a postupy při forenzním vyšetřování s Janem Markem.