Eva Škorničková

EVA ŠKORNIČKOVÁ (ESC PRIVE)

Eva Škorničková působí jako konzultantka v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti dat. V posledních několika letech se intenzivně věnuje oblasti ochrany osobních údajů ve světle nových EU předpisů a implementaci principu “privacy and security by design”. Eva založila osvětový portál gdpr.cz a zároveň působí jako hlavní garantka velmi úspěšného LLM programu určeného každému, komu není ochrana soukromí a informací lhostejná. Eva je zároveň členkou řady mezinárodních organizací sdružujících profesionály v oblasti ochrany dat a soukromí, je členkou OECD výboru – Data Governance and Privacy in the Digital Economy, který připravuje nová pravidla ochrany soukromí v oblasti digitální ekonomiky včetně umělé inteligence. Díky svému mezinárodnímu působení se Eva účastní jako řečník řady konferencí zaměřených na nové technologie včetně blockchainu, fintechu, cybersecurity a umělé inteligence. Zároveň se aktivně podílí na přípravě nových pravidel ochrany soukromí v různých státech světa, které považují tuto oblast za klíčovou a tzv. GDPR se snaží ve svých jurisdikcích adekvátně implementovat. Eva považuje oblast ochrany soukromí ve světle masivního zneužívání dat různými společnostmi za klíčové a a proto intenzivně spolupracuje i s řadou investorů, kterým není parametr “privacy by design” lhostejný.

Přednášky a workshopy

Přinese masivní používání biometriky totální ztrátu soukromí?