Adam Kučínský

ADAM KUČÍNSKÝ (NÚKIB)

Adam Kučínský se zabývá zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany kritické informační infrastruktury. V roce 2014 nastoupil na Národní bezpečnostní úřad, kde se podílel na přípravě prováděcích právních předpisů k zákonu o kybernetické bezpečnosti a od roku 2015 tento zákon zavádí do praxe. Po vzniku Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost přešel do jeho služeb a jako ředitel odboru regulace se svým týmem nastavuje směřování regulatorních požadavků a připravuje legislativu a bezpečnostní standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi a o problematice přednáší také na odborných konferencích.

Přednášky a workshopy

Aktuální vývoj kybernetické bezpečnostní situace v ČR