Cyber Rangers

služby

Red teaming

...nejkomplexnější zátěžová zkouška digitální i fyzické odolnosti vaší společnosti

Zjistěte, zda je vaše společnost mentálně a procesně přichystaná na útok. Red teaming kombinuje simulaci pokročilých hackerských útoků s pokusy o fyzické prolomení bezpečnosti a praktikami human hacking. Úkol zní jasně: dostat se dovnitř. Jakkoliv.

Co se službou získáte

/0 1

Představu o rizicích spojených s digitálním či fyzickým útokem, pojmenování kritických bodů.

/0 2

Komplexní prověrku. Red teaming probíhá v řádu měsíců a prověřuje vše od zabezpečení IT po rozmístění bezpečnostních kamer, pevnost zámků či kvalifikaci ostrahy.

/0 3

Povědomí o slabých stránkách vašeho zabezpečení s konkrétními návrhy na zlepšení.

/0 4

Nezkreslený pohled na fungování vaší bezpečnosti za běžného provozu. O průběhu testování ví na rozdíl od jiných metod jen minimum lidí, zaměstnanci proto nemají zvýšenou citlivost.

/0 5

Vaši lidé získají cenné zkušenosti, mají možnost poučit se z chyb.

Náš standard kvality

Rozsah testování formou red teamingu záleží na dohodě. Standardně prověřujeme následující oblasti:

  • digitální profil organizace a OSINT
  • sociální inženýrství
  • připravenost lidí, schopnost rozpoznat podezřelé chování a jevy
  • bezpečnost IT systémů (penetrační test)

 

  • kvalitu vnitřních procesů pro detekci podezřelých aktivit
  • bezpečnost IT/OT systémů
  • zajištění fyzické bezpečnosti objektů organizace

Spolupracujeme